Теленор је на мала врата прошле године понудио услуге електронског банкарства и мрежу банкомата („ATM“ уређаја) користећи своје пословнице без отварања eкспозитура налик онима које банке поседују. Кроз опције имплементиране у е-банкинг решењу и на самим банкоматима, Теленор је био у могућности да клијентима понуди благајничке послове без постојања класичних благајни. Клијенти су били у могућности да депонују свој новац, да плаћају рачуне, отварају штедне налоге. Ово је био својеврстан показатељ нових трендова где је тежиште са класичног банкарства у виду посећивања пословница банке, пребачено на електронске услуге.

У априлу ове године је „ProCredit“ банка почела са отварањем самоуслужних зона у чијем су средишту банкомати нове генерације са повећаним скупом опција. Треба напоменути да је у оба случаја, за набавку опреме и реализацију софтверских решења била заслужна компанија „Asseco“. „ProCredit“ банка је мимо стандардних услуга понудила подизање или уплату евра на текуће рачуне или рачуне штедње по виђењу, подношење захтева за услугу банке, уплату пазара, предавање налога за пренос на реализацију. Занимљиво је да се налози за пренос одмах шаљу у систем на реализацију а постоји и опција печатирања налога.

Банке све више увиђају потребу за мењањем модела пословања, својих интерних процеса, као и производа и услуга које нуде клијентима. Сегментирање клијената, централни приступ и стављање клијента у фокус уместо производа банке, може бити један од најбитнијих фактора који утичу на издвајање од конкуренције. Централизован приступ омогућава да банка у сваком моменту зна све детаље о клијенту, где му уместо подразумеваног екрана при коришћењу самоуслужног банкомата може приказати поруку да је кредит одобрен или да је картица спремна за преузимање. Клијенту може бити понуђена и персонализована трансакција на основу његових навика, што смањује број корака и време потребно за реализацију трансакције а уједно повећава број трансакција које се могу обрадити. Уз опцију сегментирања, клијенту могу бити понуђени и одређени производи на основу сегмента којем припада.

Банкомат

Банкомат поред своје примарне сврхе постаје и канал продаје а може допринети и аквизицији нових клијената, кроз приказивање понуда банке у случајевима када корисник подиже новац са картицом издатом од стране друге банке („OFF US“ трансакције). На овај начин банка обезбеђује „Omni-channel“ приступ продаје, користећи неколико канала за разлику од традиционалног начина и доласка клијента у експозитуру.

Од опција може бити понуђено плаћање рачуна скенирањем бар-кода или ишчитавањем података на уплатници помоћу „OCR“ софтвера, штампање извода, слање информације о подизању новца путем смс-а или на е-маил уместо штампања исечка, скенирање пасоша или личне карте, интеграција са социјалним мрежама. Циљ је смањити трошкове и побољшати кориснички угођај, бити доступан 24/7, што уз повећани број понуђених опција на крају доноси већу профитабилност.

Аутоматизацијом већег броја процеса и мењањем концепције коришћења услуга, отвара се могућност фокусирања запослених у експозитурама на процес продаје. Додатни бенефит је оптимизација простора и трошкова, што последнично доводи до покривености више локација по истој цени.

Сигурност

На крају треба поменути и сигурност као једну од веома битних ставки, која се осигурава поштовањем „PCI DSS“, „PCI PIN“ стандарда и мандата картичарских организација („Visa“, „MasterCard“) коришћењем „Https“ протокола. Додатно, констатно треба радити на механичким и софтверским решењима које имају за циљ да смање број компромитованих картица и података о клијентима, услед све софистицираније опреме коју хакери користе.