Telenor je na mala vrata prošle godine ponudio usluge elektronskog bankarstva i mrežu bankomata („ATM“ uređaja) koristeći svoje poslovnice bez otvaranja ekspozitura nalik onima koje banke poseduju. Kroz opcije implementirane u e-banking rešenju i na samim bankomatima, Telenor je bio u mogućnosti da klijentima ponudi blagajničke poslove bez postojanja klasičnih blagajni. Klijenti su bili u mogućnosti da deponuju svoj novac, da plaćaju račune, otvaraju štedne naloge. Ovo je bio svojevrstan pokazatelj novih trendova gde je težište sa klasičnog bankarstva u vidu posećivanja poslovnica banke, prebačeno na elektronske usluge.

U aprilu ove godine je „ProCredit“ banka počela sa otvaranjem samouslužnih zona u čijem su središtu bankomati nove generacije sa povećanim skupom opcija. Treba napomenuti da je u oba slučaja, za nabavku opreme i realizaciju softverskih rešenja bila zaslužna kompanija „Asseco“. „ProCredit“ banka je mimo standardnih usluga ponudila podizanje ili uplatu evra na tekuće račune ili račune štednje po viđenju, podnošenje zahteva za uslugu banke, uplatu pazara, predavanje naloga za prenos na realizaciju. Zanimljivo je da se nalozi za prenos odmah šalju u sistem na realizaciju a postoji i opcija pečatiranja naloga.

Banke sve više uviđaju potrebu za menjanjem modela poslovanja, svojih internih procesa, kao i proizvoda i usluga koje nude klijentima. Segmentiranje klijenata, centralni pristup i stavljanje klijenta u fokus umesto proizvoda banke, može biti jedan od najbitnijih faktora koji utiču na izdvajanje od konkurencije. Centralizovan pristup omogućava da banka u svakom momentu zna sve detalje o klijentu, gde mu umesto podrazumevanog ekrana pri korišćenju samouslužnog bankomata može prikazati poruku da je kredit odobren ili da je kartica spremna za preuzimanje. Klijentu može biti ponuđena i personalizovana transakcija na osnovu njegovih navika, što smanjuje broj koraka i vreme potrebno za realizaciju transakcije a ujedno povećava broj transakcija koje se mogu obraditi. Uz opciju segmentiranja, klijentu mogu biti ponuđeni i određeni proizvodi na osnovu segmenta kojem pripada.

Bankomat

Bankomat pored svoje primarne svrhe postaje i kanal prodaje a može doprineti i akviziciji novih klijenata, kroz prikazivanje ponuda banke u slučajevima kada korisnik podiže novac sa karticom izdatom od strane druge banke („OFF US“ transakcije). Na ovaj način banka obezbeđuje „Omni-channel“ pristup prodaje, koristeći nekoliko kanala za razliku od tradicionalnog načina i dolaska klijenta u ekspozituru.

Od opcija može biti ponuđeno plaćanje računa skeniranjem bar-koda ili iščitavanjem podataka na uplatnici pomoću „OCR“ softvera, štampanje izvoda, slanje informacije o podizanju novca putem sms-a ili na e-mail umesto štampanja isečka, skeniranje pasoša ili lične karte, integracija sa socijalnim mrežama. Cilj je smanjiti troškove i poboljšati korisnički ugođaj, biti dostupan 24/7, što uz povećani broj ponuđenih opcija na kraju donosi veću profitabilnost.

Automatizacijom većeg broja procesa i menjanjem koncepcije korišćenja usluga, otvara se mogućnost fokusiranja zaposlenih u ekspoziturama na proces prodaje. Dodatni benefit je optimizacija prostora i troškova, što poslednično dovodi do pokrivenosti više lokacija po istoj ceni.

Sigurnost

Na kraju treba pomenuti i sigurnost kao jednu od veoma bitnih stavki, koja se osigurava poštovanjem „PCI DSS“, „PCI PIN“ standarda i mandata kartičarskih organizacija („Visa“, „MasterCard“) korišćenjem „Https“ protokola. Dodatno, konstatno treba raditi na mehaničkim i softverskim rešenjima koje imaju za cilj da smanje broj kompromitovanih kartica i podataka o klijentima, usled sve sofisticiranije opreme koju hakeri koriste.