После много најава и пробијених рокова, почевши од сутра, 1. априла корисници ће бити у могућности да као и у случају мобилних оператера изврше пренос броја.

Тренутно у Србији на располагању имате 9 оператера:

 1. Телеком Србија А.Д.
 2. Теленор Д.О.О.
 3. Српске кабловске мреже
 4. Орион Телеком
 5. ИКОМ
 6. Инвест Инжењеринг Д.О.О.
 7. Беогрид Д.О.О.
 8. „Knight Development Support“
 9. ЈЕТ ТВ

Поступак преноса броја започињете подношењем захтева оператору примаоцу броја. У случају правног лица, захтев подноси лице овлашћено за заступање.

Образац мора да садржи следеће податке (набројани су неки од најбитнијих):

 1. Податке о претплатнку
  а. физичко лице – име, презиме, ЈМБГ и адреса
  б. правно лице – пословно име, седиште, матични број и ПИБ
 2. Адресу телефонског прикључка
 3. Број или више бројева који се преносе
 4. Врста претплатничког односа
 5. Назив тренутног оператера
 6. Назив будућег оператера
 7. Датум и време подношења захтева

Претплатник плаћа накнаду у износу од максимално 198 динара са ПДВ-ом, оператору примаоцу броја. Тренутни оператер не може захтевати од претплатника накнаду трошкова. Трошак тренутном оператеру измирује оператер код којег је број пренет.

Рок за преноса броја, уколико су испуњени сви технички услови износи 3 + 3 дана. Овде треба напоменути, да неће сви корисници бити у могућности да изврше пренос броја. Помиње се цифра од око пола милиона корисника, који ће услед застарелих централа бити oнемогућени да искористе бенефите, нове услуге.

Једну од отежавајућих околности ће представљати и „ADSL“ услуга, јер рецимо кабловски оператери пружају Интернет помоћу другачије инфраструктуре. Свакако ће ствари доћи на своје место у наредним месецима и корисници који до сада нису имали превелику потребу за фиксном линијом а исту нису желели да укину због губитка броја, коначно ће моћи да одахну.

Неки од оператера су већ кренули са понудама за миграцију, истичући своје предности у односу на досадашњу услугу.

За крај треба напоменути, да је за базу пренетих бројева одговорна Републичка агенција за електронске комуникације.