Уколико сте на њиховим сајтовима приметили исте цене и понуду, уколико вам је за продужење „ADSL“ претплате или „Hosting“ услуге у коресподенцији написано да су сада „BeotelNet“ и „VeratNet“ јединствена фирма, немојте се изненадити јер је Кипарски фонд „Kerseyco Trading Ltd“ преузео „BeotelNet“ а од раније је власник „VeratNet“ компаније, што је резултирало обједињавањем понуде.

Од почетка јула 2013. нови власник „BeotelNet ISP“ је кипарски фонд „Kerseyco Trading Ltd“, који је део „7LCP Emerging Europe L.P.“.

Salvator Levis у име фонда „Kerseyco“ у Србији истиче да су се за аквизицију одлучили због „квалитета услуга „BeotelNet“ компаније, стручности запослених, као и нивоа корпоративне културе за коју су сигурни да ће позитивно утицати на укупне инвестиције њихове компаније у Србији“.

Директор „BeotelNet“ Данијел Фујс продају види као позитиван знак, јер је на тај начин обезбеђен континуитет пословања „BeotelNet“ компаније, што је за пословање у области интернета изузетно битно.

„Kerseyco“ је у Србији већ власник Интернет провајдера  „VeratNet“. Нови власник планира побољшање и проширење услуга које ће понудити досадашњим и будућим корисницима  „BeotelNet“ и „VeratNet“, са циљем освајања што боље позиције на тржишту, а све у циљу остваривања што бољих резултата укупног улагања у Србији, видљиво је на сајту „BeotelNet“ компаније.