Telenor je na mala vrata prošle godine ponudio usluge elektronskog bankarstva i mrežu bankomata („ATM“ uređaja) koristeći svoje poslovnice bez otvaranja ekspozitura nalik onima koje banke poseduju. Kroz opcije implementirane u e-banking rešenju i na samim bankomatima, Telenor je bio u mogućnosti da klijentima ponudi blagajničke poslove bez postojanja klasičnih blagajni. Klijenti su bili u mogućnosti da deponuju svoj novac, da plaćaju račune, otvaraju štedne naloge. Ovo je bio svojevrstan pokazatelj novih trendova gde je težište sa klasičnog bankarstva u vidu posećivanja poslovnica banke, prebačeno na elektronske usluge.

U aprilu ove godine je „ProCredit“ banka počela sa otvaranjem samouslužnih zonaDalje